4.

```

Мой Господи,

всеки път, когато погледна

Твоето Око-Сладост,

Ти ми даваш частица

от Твоето Сърце-Пълнота.

```

From:Шри Чинмой,Мечтата-Реалност-Бряг на лодката на моя живот, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbd