6.

```

Не дължа нищо на моето лице.

Но дължа всичко на моето сърце. ```

From:Шри Чинмой,Мечтата-Реалност-Бряг на лодката на моя живот, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbd