12.

Mine is the mind

That does not know

When to embark on

The God-journey.

Mine is the heart

That does not want to know

When to stop

The God-journey.


Мой е умът,

който не знае

кога да потегли

на път към Бог.

Мое е сърцето,

което не иска да знае

кога да спре

пътуването си към Бог.


From:Sri Chinmoy,Окъпано в любов сърце
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/lbh