2.

The man of the mind

Quite often is forced

To live in self-exile.


Разсъдъчната личност

много често е принудена да живее

в самоналожено изгнание.


From:Шри Чинмой,Окъпано в любов сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbh