26.

The mind's absurd statement is:

God's Compassion-Voice

Remains unheard.


Абсурдното изявление на ума:

Божият Състрадателен Глас

остава нечут.


From:Шри Чинмой,Окъпано в любов сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbh