33.

You are bound to succeed fast,

Very fast,

In the inner life,

If you cheerfully

And soulfully feed

Each and every

Aspiration-flame

Of your heart.


Ти непременно ще постигнеш

бърз, много бърз успех

във вътрешния живот,

ако радостно и от душа

подхранваш всеки един

пламък на стремежа

в сърцето си.


From:Sri Chinmoy,Окъпано в любов сърце
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/lbh