47.

```

The strength of the body,

The energy of the vital,

The clarity of the mind,

The purity of the heart,

And the divinity of the soul

God created

To please the capacity

Of His own Vision-Eye.

```

```

Бог е създал

силата на тялото,

енергията на витала,

бистротата на ума,

чистотата на сърцето

и божествеността на душата,

за да удовлетвори възможностите

на Своето собствено Око-Прозрение. ```

From:Шри Чинмой,Окъпано в любов сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbh