26.

```

Мой Господи,

как можеш да си

толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога ще ми дадеш

безсънна и неутолима жажда

за Теб?

```

From:Шри Чинмой,Мой Господи, как можеш да си толкова безсърдечно жесток към мен?, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lhc