44.

```

Мой Господи,

как можеш да си

толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога ще мога да вдишвам

Твоята Състрадателна Усмивка?

А кога ще мога да издишвам

радостта от моето предаване? ```

From:Шри Чинмой,Мой Господи, как можеш да си толкова безсърдечно жесток към мен?, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lhc