69.

```

Мой Господи,

как можеш да си

толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз имам само една молитва,

и тази молитва е

да ме направиш достоен

за Твоите упреци.

Но дори тази едничка молитва

Ти никога не одобряваш! ```

From:Шри Чинмой,Мой Господи, как можеш да си толкова безсърдечно жесток към мен?, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lhc