11.

```

Мой Абсолютни Господи Всевишни,

моят ум -желание мисли,

че може да притежава всичко.

Моето сърце-стремеж чувства,

че притежава всичко.

Моят живот-осъзнаване знае,

че е всичко.

Мой Господи, Ти ми казваш,

че съм осъществяващо мечтите дете

на Твоята Вечност. ```

From:Шри Чинмой,Мой Господи, аз Ти се моля, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lpy