29.

```

Мой Господи Всевишни,

дари ме със способността

да бъда безсънно

всеотдайно

Твое дете.

```

From:Шри Чинмой,Мой Господи, аз Ти се моля, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lpy