115.

Бог не разбира

твърде сложните молитви

на ума.

Затова Той пропуска

да им отговори.


From:Шри Чинмой,Моят Господ чете писмата ми, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lrl