16.

```

Мой Господи Всевишни,

когато посветено се моля

и душевно медитирам,

аз ясно виждам, че моят живот е

отворена книга за Теб.

Но уви, без значение колко силно се опитвам

да разбера

земния Ти живот и Небесния Ти живот,

аз тъжно се провалям.

Затова Те моля да бъдеш добър с мен

и да споделиш някои от тайните Си.

"Мое дете,

ще се вслушам в твоята молба,

но не зная дали Моите тайни

ще те направят щастливи или нещастно.

Както и да е, оставям на теб да решиш.

Моята тайна номер едно:

всеки път, когато твоят желаещ ум

победи твоето стремящо се сърце,

Аз плача ли плача.

Моята тайна номер две:

когато се храниш със съмненията на твоя ум

и държиш гладна вярата на твоето сърце,

Аз плача ли плача.

Моята тайна номер три:

всеки път, когато не позволяваш на сърцето си

да осъществи своите изкачващи се към Небесата обещания,

Аз плача ли плача.

Моята тайна номер четири:

всеки път, когато не позволяваш на душата си да осъществи

своите проявяващи Небесата обещания на земята,

Аз плача ли плача.

Моята тайна номер пет:

когато локката на твоя живот се движи

между брега на твоя депресиран витал

и брега на твоя разочарован ум,

Аз плача ли плача.

Моята тайна номер шест:

когато станеш най-близък приятел

с мързела на твоето тяло

и нежеланието на твоя ум,

Аз плача ли плача.

Мой Господи Всевишни,

не знам защо внезапно се чувствам толкова уморен

и заспал.

Изглежда, че имаш буквално

безброй тайни.

"Да, Мое дете.

Имам."

Тогава, мой Господи,

някой друг ден

определено ще чуя повече от Твоите тайни.

"Мое дете, Мое дете, почакай, почакай.

Само още една тайна бих искал да споделя с теб,

преди да заспиш.

Този път те благославям с Моята най-върховна тайна:

ти си Моята днешна Себенадминаваща се Мечта

и Моята утрешна Себесъвършена Реалност-Удовлетворение.

Мой Господи Всевишни,

дълбоко съм заспал.

Не мога повече да Те чуя.

"Мое дете, Аз все още съм напълно буден.

Ще направя всичко за теб.

Ти се наслаждавай на сладкия си сън."

```

From:Шри Чинмой,Мой Господи Всевишни, аз заспивам, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lsa