15. Водачество

```

Такто Абсолютен на моята Божественост,

кажи ми разликата

между моето водачество и

Твоето Водачество.

"Сине Мой,

твоето водачество е боен кораб,

който се предава на морето на твоето невежество

дълго преди да започне твоята житейска битка.

Моето Водачество гладува от незапомнени времена,

защото ти не си пожелал да хапнеш с Мен

на трансценденталната Висота на Моя Безкрай".

```

From:Шри Чинмой,Моите калифорнийски секвои, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mcr