32. Предаване

```

Когато предавам привързаната си към земното мисъл

на Божията всемогъща Воля,

екстазът на свободната в Небесата Воля

се нуждае от мен, приема ме и ме цени

като неин собствен.

```

From:Шри Чинмой,Моите калифорнийски секвои, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mcr