Въпрос: Веднъж казахте, че човекът е еволюирал от животните, а друг път споменахте, че някога човек е бил божествен, но после паднал. Ще обясните ли този парадокс?

Шри Чинмой: Няма никакъв парадокс. Първия път съм говорил за еволюцията, а втория път - за инволюцията. При еволюцията духът еволюира от растение в животно и човек. При инволюцията духът навлиза от света на душите в материята, за да я усъвършенства. Някои души, след като осъзнаят Бог, ще останат в света на душите, ако не искат да проявят божествеността на земята. Тези, които искат да проявяват, са като воини. Те идват на земята отново и отново заради Всевишния, за трансформацията на човечеството. Така както се радвате, когато ви помоля да свършите нещо за мен или да работите за мен, трябва да изпитвате същата радост и когато не ви моля за това. По същия начин е и с духовните Учители. Всевишният иска от някои души да работят за Него на земята, а други не.

From:Шри Чинмой,Чудеса, еманации и сънища, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/med