69.

Животът ти ще цъфти

като розите

в градината на сърцето ти,

ако запалиш огньовете

в храма на стремежа в сърцето си.


From:Шри Чинмой,Храмът на моето сърце, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mht