82.

Мой Всевишни,

мой Всевишни,

мой Всевишни!

Аз трябва винаги да оставам

в храма на сърцето си,

за да стана

Твой

върховно избран инструмент.

Мой Всевишни,

мой Всевишни,

мой Всевишни!


From:Шри Чинмой,Храмът на моето сърце, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mht