83.

```

Какво прави сърцето ми?

Моето сърце предано гради

храма на любовта, състраданието

и мъдростта на душата ми. ```

From:Шри Чинмой,Храмът на моето сърце, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mht