85.

Бог иска от мен да имам

храм на чистотата

в ума си,

а не в сърцето.

Защо?

Защото в сърцето си

вече имам

храм на чистотата.


From:Шри Чинмой,Храмът на моето сърце, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mht