99.

Моята вечер се спуска

и веднага ме вдъхновява

и ми дава сили

да потърся пътя

към свещения храм

на надеждата в сърцето си.


From:Шри Чинмой,Храмът на моето сърце, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mht