12

```

Ти каза на Бог

да ти съобщи,

когато е в нужда.

Но не виждаш ли,

че горкият Бог винаги

отчаяно се нуждае

от твоето себепредлагане?

```

From:Шри Чинмой,Утрото приканва моето сърце. Вечерта приканва моя живот, Шри Чинмой, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mih