47

```

Колкото по-бързо можем да тичаме към целта си,

толкова по-добре за нас,

защото когато стигнем местоназначението,

осъзнаваме, че това не е

крайната точка,

а ново начало. ```

From:Шри Чинмой,Утрото приканва моето сърце. Вечерта приканва моя живот, Шри Чинмой, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mih