6

```

Самото естество на чистотата на сърцето

е да остава красива,

душевна и плодоносна.

```

From:Шри Чинмой,Утрото приканва моето сърце. Вечерта приканва моя живот, Шри Чинмой, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mih