Част I — Моят Учител

1.

```

Сърцето ми умира

в мига, в който види

печалните сълзи на моя Учител.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm