Част II — Осъзналата Бог душа

13.

```

Осъзналата Бог душа е

Лъвът Принц на Божественото,

но е

магарето роб на човечеството. ```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm