16.

```

Осъзналата Бог Личност

е деветдесет и девет процента подценена

и сто процента погрешно разбрана

от слонската невежа гордост

на човешкия род.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm