17.

```

Осъзналата Бог Личност

получава два подаръка

от човечеството:

мъките на разпятието

от света на желанията

и възторга на прославата

от света на стремежа.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm