18.

```

Тишината на вътрешния свят

казва на осъзналата Бог Душа:

„Събуди се!

Не се бави!

Побързай!

Тичай нагоре-надолу,

служейки на Бог

в сърцето на човечеството“.

Звукът на външния свят

казва на осъзналата Бог Душа:

„Млъкни!

Млъкни!

Не стой тук!

Събирай си багажа!

Отиди другаде!

Не тук! Не тук!“ ```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm