21.

```

Осъзналата Бог Душа

плува в морето

от Сълзи на Божественото

и се дави в океана

от навъсени погледи на човечеството.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm