23.

```

Божественото

насърчава осъзналата Бог Душа

в Нейния Глад за Проява на Бог

с гръмовни аплодисменти.

Човечеството

обезсърчава осъзналата Бог Душа

в Нейния Глад за Проява на Бог

с жестоки плесници. ```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm