3.

```

Времето отдава чест и спира,

когато моят Учител с гордост изразява

Своята любов, привързаност, топлота

и нежност към мен. ```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm