30.

```

Моя е Мечтата за Бог,

която ми казва,

че стремежът на сърцето ми

не е нищо друго освен

пресътворяване на моя живот.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm