34.

```

Моя е Мечтата за Бог,

която винаги триумфира

над земната ми човешка съдба.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm