35.

```

Моя е Мечтата за Бог,

която ми казва,

че не нашата горест,

а нашата щедрост

ни прави толкова важни

за Бог. ```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm