36.

```

Моя е Мечтата за Бог,

която наистина е

моят паспорт за Божия

Дом в Небесните Селения. ```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm