6.

```

О, мой нечист ум,

недей да хленчиш!

О, мое несигурно сърце,

недей да плачеш!

Ето, нашият Учител,

с неговото преливащо от състрадание сърце,

бърза към нас.

```

From:Шри Чинмой,Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mm