Май

``` ```

1 май

```

Моето утро изгрява

с докрай погълнато от Бог сърце

и преобразен от Бог ум.

```

From:Шри Чинмой,Моето утро изгрява, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mmb