22 декември

```

Моето утро изгрява

и душата ми веднага ми показва

Бог Прекрасния

и ми дарява Бог Щедрия. ```

From:Шри Чинмой,Моето утро изгрява, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mmb