23 февруари

```

Моето утро изгрява

и човешките ми уши

не само чуват,

но и се вслушват

в изричните Заповеди на Бог.

```

From:Шри Чинмой,Моето утро изгрява, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mmb