10.

Какво искаш?

Искам любов.

Медитирай върху гнездото на птица.

Медитирай върху дядо и внуче.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo