14.

Какво искаш?

Искам тишина.

Медитирай върху необятността на морето.

Медитирай върху безпомощността на нощта.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo