15.

Какво искаш?

Искам съвършенство.

Медитирай върху дъха, който навлиза в теб от Небесата.

Медитирай върху дъха, който се завръща в Небесата от теб.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo