20.

Какво искаш?

Искам вяра.

Медитирай върху Божието Състрадателно Око.

Медитирай върху собственото си сърце-фонтан.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo