27.

Какво искаш?

Искам благополучие.

Медитирай върху всемирното единение на твоето сърце.

Медитирай върху твоя дом на единството със света.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo