31.

Какво искаш?

Искам външна сила.

Медитирай върху здрава стена.

Медитирай върху борец.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo