34.

Какво искаш?

Искам концентрация.

Медитирай върху неразцъфнала пъпка.

Медитирай върху много мъничко пламъче.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo