44.

Какво искаш?

Искам самодисциплина.

Медитирай върху монах.

Медитирай върху клавишите на музикален инструмент.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo