5.

Какво искаш?

Искам красота.

Медитирай върху издигащите се пламъци на свещта.

Медитирай върху усмихващо се дете.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo